Ücretli Öğretmenlik Başvuruları başladı

Özellikle branş öğretmenlerinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında başgösterecek öğretmen açığını gidermek amacıyla Milli Eğitim Müdürlükleri Geçici Ücretli Öğretmen Başvurularına başladı.
4+4+4 eğitim sistemi ile branşlardaki açık yine kadrolu değil ücretli öğretmen takviyesi ile giderilecek. Bazı Milli Eğitim Müdürlükleri başgösterecek ihtiyaç için şimdiden geçici öğretmen başvurularını almaya başladı.

Ankara’da Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü Geçici Ücretli Öğretmen Başvurularına başladı.

Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü’nün duyurusu şu şekilde;
D U Y U R U
İlgi : a) 16 Aralık 2006 gün ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen ve Yöneticilerin Ücretli Ders Saatlerine İlişkin Esaslar.
b) 10/05/2001 gün ve 44215 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün
Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilenlerin Sigortalıkları ile ilgili 2001/39 No’lu Genelgesi
İlgi esasların 9.2 Maddesine göre ve İlgi (b) genelgenin ise İlgili Maddesi gereğince; 2012–2013 eğitim öğretim yılına sorunsuz başlamak ve zaman kaybına yer vermemek için, İlçemiz Okullarında açık doğacak branşlara, kadrolu öğretmen ataması veya geçici görevlendirme yapılıncaya kadar, Ders Ücret Karşılığı geçici ücretli öğretmen başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve görevlendirmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların,

Öncelikle; alanlarında Doktora, Yüksek Lisans, KPSS 10 puanı üstünlüğüne bakılmak suretiyle; Eğitim Fakültesi mezunları, Lisans ve Ön Lisans mezunlarından, yeterli sayıda alan mezunu müracaatı bulunmaması durumunda ise Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesine sahip olanlar ve benzeri durumları olanlar komisyon marifetiyle incelenerek görevlendirmeleri yapılacaktır.
İstenilecek Belgeler aşağıya çıkartılmıştır.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 06-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında (cumartesi-Pazar günleri hariç) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirtilen tarihler arasında yeterli başvuru olmadığı takdirde başvuru süresi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce uzatılacaktır.
Şartları taşımayanların başvurusu alınmayacaktır. Posta veya e-mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1- Diploma(Yüksek Lisans –Lisans – Ön Lisans, diploması veya belgesi) fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi örneği veya Bilgisayar Çıktısı.(Lisans Mezunları için geçerli)
NOT: Görev verilmesi halinde okula teslim edilecek belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgelerinde getirilmesi gerekmektedir.
1- Sağlık raporu (sağlık ocaklarından alınabilir)
2- Sabıka kaydı

Son yapılan aramalar:

  • ücretli öğretmenlik başvuruları 2012 ankara
  • ankara ücretli öğretmenlik başvuruları
  • ücretli öğretmenlik başvuruları ankara
  • ankara ücretli öğretmenlik başvuruları 2013
  • ücretli öğretmenlik ankara
  • ankara ücretli öğretmenlik başvuruları 2012
  • ankara ücretli öğretmenlik
  • ücretli öğretmenlik başvuruları 2013
  • keçiören ücretli öğretmenlik sonuçları
  • ankarada ücretli öğretmenlik başvuruları 2012

One Comment

Yorum Yapın

Yeni yorumları e-posta aracılığıyla bana bildir. Ayrıca yorum yapmadan da abone olabilirsiniz.